Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

Kollárova 17, 36001 Karlovy Vary
IČO: 49755692 | DIČ:

Hlavním posláním Mateřského centra Karlovy Vary je snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro ně inspirativní zázemí a smysluplně strávený volný čas . Podporujeme rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Snažíme se zavčasu odhalit možné vývojové a zdravotní problémy. Vytváříme pocit pospolitosti a možnosti pro seberealizaci. Posilujeme vztahy v rodině. Poskytujeme „nízkoprahové“ poradenství. Rodičům po mateřské dovolené pomáháme ve snadném návratu do zaměstnání. Podporujeme a propagujeme dobrovolnictví a nezištnost. V našem Dobrovolnickém centru Vlaštovka, které vzniklo při Mateřském centru Karlovy Vary, poskytujeme zázemí i odbornou pomoc pro dobrovolníky.


Možnosti spolupráce

praxe stáž jiné

Kontaktní osoba

Žaneta Salátová, Žaneta Salátová
606581369
mckv@seznam.cz

Kde organizaci najít

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s. logo