Za jeden z nejdůležitějších klíčových nástrojů pro zlepšení inovačního prostředí v kraji považují organizace různé formy spolupráce se žáky SŠ a studenty VŠ. Potřeba jednotné kooperace mezi organizacemi a školami v kraji (především odborných praxí, stáží, zadávání odborných prací apod.) vychází z komunikace s organizacemi, výchovnými/kariérovými poradci a z výsledků provedené Analýzy aktuálních potřeb aktérů inovačního prostředí Karlovarského kraje a  Analýzy příčin odchodu pracovní síly z Karlovarského kraje.

Web Pracujmespolu reaguje na velký odliv kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců z kraje z důvodu nedostatku odborných pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. Firmy i další organizace působící v Karlovarském kraji se potýkají s nedostatkem vysoce kvalifikované pracovní síly, což negativně ovlivňuje inovační prostředí kraje tím, že v organizacích chybí lidé, kteří by se zavádění inovací věnovali.

Hlavní úlohou je zprostředkovat spolupráci mezi organizacemi a zájemci, a to formou nabídky zpracování odborných prací (ročníkové, bakalářské, diplomové, aj.), praxí, stáží, brigád, trainee programů či zaměstnání.

Prostřednictvím zveřejněných medailonků organizací s uvedenou nabídkou spolupráce získají studenti/absolventi relevantní informace potřebné ke správnému rozhodování ohledně jejich následující studijní i kariérní cesty. Díky přímé komunikaci zájemců z řad studentů a absolventů s kontaktními osobami v organizacích se výrazně zjednoduší celý proces vzájemného propojování, jehož cílem je budovat smysluplné a dlouhodobé spolupráce.

Portál vznikl pod záštitou Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o. za účelem naplňování Regionální inovační strategie Karlovarského kraje. Jednou z klíčových oblastí změn je potřeba personálně a znalostně zajistit inovační systém a investovat do lidských zdrojů. Věříme, že portál Pracujmespolu zefektivní a podpoří vzájemnou spolupráci všech zmíněných organizací a studentů/absolventů, což může přispět ke zmírnění odlivu pracovní síly z kraje.