Web Pracujmespolu reaguje na velký odliv kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců z kraje z důvodu nedostatku odborných pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. Firmy i další organizace působící v Karlovarském kraji se potýkají s nedostatkem vysoce kvalifikované pracovní síly, což negativně ovlivňuje inovační prostředí kraje tím, že v organizacích chybí lidé, kteří by se zavádění inovací věnovali.

Za jeden z nejdůležitějších klíčových nástrojů pro zlepšení inovačního prostředí v kraji považují organizace různé formy spolupráce se žáky SŠ a studenty VŠ. Potřeba jednotné kooperace mezi organizacemi a školami v kraji (především odborných praxí, stáží, zadávání odborných prací apod.) vychází z komunikace s organizacemi, výchovnými/kariérovými poradci a z výsledků provedené Analýzy aktuálních potřeb aktérů inovačního prostředí Karlovarského krajeAnalýzy příčin odchodu pracovní síly z Karlovarského kraje.

Portál vznikl pod záštitou Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o. za účelem naplňování Regionální inovační strategie Karlovarského kraje. Jednou z klíčových oblastí změn je potřeba personálně a znalostně zajistit inovační systém a investovat do lidských zdrojů. Věříme, že portál Pracujmespolu zefektivní a podpoří vzájemnou spolupráci všech zmíněných organizací a studentů/absolventů, což může přispět ke zmírnění odlivu pracovní síly z kraje.

V případě potřeby nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo přímo na e-mailovou adresu:
pracujmespolu@karp-kv.cz

Kontaktní formulář