O portálu

Portál Pracujmespolu nabízí unikátní příležitost propojení studentů a absolventů s  firmami v Karlovarském kraji

Hlavní úlohou je zprostředkovat spolupráci mezi firmami a zájemci, a to formou nabídky zpracování odborných prací (ročníkové, bakalářské, diplomové, aj.), praxí, stáží, brigád, trainee programů či zaměstnání.

Prostřednictvím zveřejněných medailonků firem s uvedenou nabídkou spolupráce získají studenti/absolventi relevantní informace potřebné ke správnému rozhodování ohledně jejich následující studijní a kariérní cesty.

Díky přímé komunikaci zájemců z řad studentů a absolventů s kontaktními osobami ve firmách se výrazně zjednoduší celý proces vzájemného propojování, jehož cílem je budovat smysluplné a dlouhodobé spolupráce.