O portálu

Portál Pracujmespolu nabízí unikátní příležitost propojení studentů a absolventů s organizacemi v Karlovarském kraji

Hlavní úlohou je zprostředkovat spolupráci mezi organizacemi a zájemci, a to formou nabídky zpracování odborných prací (ročníkové, bakalářské, diplomové, aj.), praxí, stáží, brigád, trainee programů či zaměstnání.

Prostřednictvím zveřejněných medailonků organizací s uvedenou nabídkou spolupráce získají studenti/absolventi relevantní informace potřebné ke správnému rozhodování ohledně jejich následující studijní a kariérní cesty.

Díky přímé komunikaci zájemců z řad studentů a absolventů s kontaktními osobami v organizacích se výrazně zjednoduší celý proces vzájemného propojování, jehož cílem je budovat smysluplné a dlouhodobé spolupráce.