EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50, 35002 Cheb
IČO: 02142384 | DIČ: CZ02142384

Požární ochrana - to nejsou jen hasicí přístroje, čidla a tlačítka na spuštění poplachu - ale také ochrana letadel, vlaků, armádních vozů, autobusů, datacenter, strojů a mnoha dalšího. A právě to jsou oblasti, kterým se věnuje společnost EAF protect s.r.o. Při jejich realizaci spolupracujeme s celou řadou zahraničních partnerů a nadnárodními organizacemi.

Protože k hašení používáme nejčastěji plynná hasiva, z nichž některá mohou při neprofesionálním zacházení škodit životnímu prostředí, školíme naše zaměstnance i externí osoby, jak s nimi bezpečně zacházet a jaké jsou legislativní požadavky na jejich používání.Možnosti spolupráce

praxe stáž brigáda zaměstnání pro absolventy spolupráce na odborných pracích

Kontaktní osoba

Kateřina Hrdá, výkonná ředitelka
354423715
info@eaf.cz

Kde organizaci najít

EAF protect s.r.o. logo